Sign in
Bởi {0}
logo
Tatrix International China Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
{0} năm
Guangdong, China
Sản Phẩm chính: Hộp mực, hộp mực, mực, ruy băng, Băng nhãn
Annual export US $3,359,607Years in industry(17)Global export expertiseODM services available

bởi {0}
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm